dinsdag 21 mei 2013

Schuift de CDA gemeenteraadsfractie Maastricht op in de richting van regulering achterdeur coffeeshops?

Uit de berichtgeving van dinsdag 21 mei 2013 kan de conclusie getrokken worden dat de CDA gemeenteraads-fractie Maastricht opschuift in de richting van het reguleren van de achterdeur van coffeeshops. Naar verluidt heeft de CDA gemeenteraadsfractie Maastricht voor een voorstel gestemd waarin gepleit wordt voor een pilot regulering wietteelt in Maastricht / Zuid Limburg (als onderdeel van een uitgebreider voorstel).

RTL Nieuws 21 mei 2013:
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/05_mei/21/binnenland/gemeenteraad_eens_over_drugbeleid_buitenlanders.xml
Citaat: "Verder gaan raad en burgemeester kijken naar mogelijkheden om in Maastricht of Zuid Limburg een proefproject op te zetten van gereguleerde wietteelt." Einde citaat.

Maastricht wil zelf wiet gaan telen 'Het belang van Limburg':
http://www.hbvl.be/limburg/xl/maastricht-wil-zelf-wiet-gaan-telen.aspx

Twitter bericht: Raad gaat unaniem akkoord met snelle aanpak drugsproblemen ......:
https://twitter.com/jbastings/status/336881390492737536
https://twitter.com/jbastings/status/336881390492737536/photo/1/large


Citaat één na laatste aandachtsstreepje: "in de landelijke discussie over het reguleren van wietteelt een actieve rol opgepakt worden om te zien of Maastricht/Zuid Limburg een pilot op dit gebied kan zijn" Einde citaat.

Naast de CDA gemeenteraadsfractie Maastricht zijn naar verluidt ook de CDA gemeenteraadsfracties van Roermond, Heerlen en Venlo voor een onderzoek naar de regulering van de achterdeur van coffeeshops om de criminele winsten aan te pakken.

Notulen gemeenteraad Roermond 21 feb 2013 p97 en p98:
http://www.roermond.nl/4/Roermond/(9861)-Bestuur-en-organisatie/Bestuur-en-organisatie-Gemeenteraad/Notulen-raadsvergaderingen/Notulen-21-februari-2013.pdf

Fracties Heerlen willen gemeentewiet L1 10 maart 2013:
http://www.l1.nl/video/fracties-heerlen-willen-gemeentewiet-10-maart-2013#.UZvY06Lp18F

Naar verluidt is de CDA gemeenteraadsfractie Venlo op 24 april 2013 min of meer akkoord gegaan met een onderzoek naar reguleren achterdeur coffeeshops.
http://bis.venlo.nl/RisDocumenten/297601317340973.pdf

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten