vrijdag 18 september 2015

Brief aan gemeenteraad Hardenberg over Manifest Joint Regulation

Een van de leden van de CDA Gideonsbende heeft op 1 september 2015 een brief naar de gemeenteraad van Hardenberg gestuurd, met het voorstel om ook als gemeente Hardenberg het Manifest Joint Regulation te ondertekenen.


Idee: draai geldkraan softdrugs criminelen dicht


Brief aan gemeenteraad Hardenberg 1 sept 2015 .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Betreft: Stop “subsidiëren” softdrugscriminelen, onderteken Manifest Joint Regulation.

Geachte gemeenteraad van Hardenberg, hierbij wil ondergetekende aan de gemeenteraad van Hardenberg voorstellen om te overwegen om het Manifest Joint Regulation te gaan ondertekenden.

Het huidige gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs houdt in Nederland anno 01 sept 2015 in dat een gedoogde coffeeshop de softdrugs illegaal moet inkopen. Dit betekent kort door de bocht samengevat in de praktijk dat de softdrugscriminelen onbedoeld “gesubsidieerd” worden, immers een duidelijk waarneembare geldstroom naar criminelen wordt gedoogd. Criminelen “subsidiëren” is denk ik wel ongeveer het laatste wat we willen.

Ik wil dan ook voorstellen aan de gemeenteraad van Hardenberg om te overwegen om het Manifest Joint Regulation te gaan ondertekenen als gemeente. Dit Manifest is naar verluidt op dit moment door 58 gemeenten ondertekend, daaronder zijn 8 gemeenten met één coffeeshop te weten de gemeenten Delfzijl, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Helmond, Terneuzen, Woerden en Zwijndrecht.

Het Manifest Joint Regulation wil een einde maken aan de situatie dat de softdrugscriminelen nu slapende rijk worden, en stelt daarom voor om de mogelijkheid van regulering achterdeur coffee-shops inclusief gecontroleerde aanvoer nadrukkelijk te gaan onderzoeken.

Manifest Joint Regulation:
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf
Overzicht van de gemeenten die het Manifest Joint Regulation hebben ondertekend:
http://www.voc-nederland.org/2015/08/joint-regulation-update-58-gemeenten-met-79-van-alle-coffeeshops-voor-regulering/
In Nederland is het zo dat als een horeca gelegenheid illegaal alcohol inkoop dat die horeca gelegen-heid gesloten wordt. Als een coffeeshop illegaal softdrugs inkoopt dan wordt dat min of meer ge-doogd (binnen bepaalde grenzen), het gevolg is een situatie waarin softdrug criminelen slapende rijk kunnen worden (zie ook de belastingnomaden) met alle negatieve gevolgen van dien.

In een oneliner: Ben je tegen softdrugs dan ben je ook tegen het “subsidiëren” van criminelen.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.
Gemeenteraad van Hardenberg het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com

P.S.1 Enkele prominenten die voor regulering softdrugs pleiten zijn Frits Bolkestein en Dries van Agt.

P.S.2 Het voorstel ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

====================================================

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

dinsdag 18 augustus 2015

Brief met vragen aan gemeenteraad Amsterdam over het softdrugsbeleid

Een van de leden van de CDA Gideonsbende heeft op 17 augustus 2015 een brief met een aantal vragen naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.


Het softdrugs gedoogbeleid betekent dweilen met de geldkraan open.

Is het een idee om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien?


Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam 17 aug 2015 (via griffie) .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie)

Van Gerrit Hartholt

Datum 17 augustus 2015

Betreft: vragen over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs

Geachte gemeenteraad van Amsterdam, hierbij wil ik u tien vragen stellen in het kader van het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.

1) Hoeveel geld gaat er via de achterdeur van de coffeeshops in de gemeente Amsterdam naar de inkoop van softdrugs?
2) Welk deel van dat inkoopgeld (inkoop softdrugs door de coffeeshops in de gemeente Amsterdam) gaat naar broodkwekers (die liever geen uitkering aanvragen), en welk deel gaat naar (georganiseerde) softdrugscriminelen?
3) De geldstroom via de achterdeur van coffeeshops (inkoop softdrugs), kan die betiteld worden als van wit geld zwart geld maken?
4) Het feit dat de gemeente Amsterdam deze geldstroom (inkoop softdrugs bij georganiseerde criminelen) gedoogd, maakt dat de gemeente Amsterdam medeplichtig aan criminele activiteiten?
5) Neemt de geldstroom (via de inkoop van softdrugs door coffeeshops) naar (georganiseerde) softdrugscriminelen toe in de gemeente Amsterdam sinds de growshops door de wetgever aan strakkere banden zijn gelegd?
6) Wat doen de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam met de door hun gegenereerde inkomsten (criminele winst) via de achterdeur van coffeeshops uit de productie van en/of handel in softdrugs?
7) Is er sprake van dat de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam hun criminele winst (deels) investeren in (andere) criminele activiteiten? Zo ja welk, (andere) criminele activiteiten zijn dat? (Er zijn geluiden dat de criminele softdrugswinst door sommige softdrugcriminelen in de loop van de tijd deel geïnvesteerd is, in het opstarten van de productie van synthethisch drugs en/of de aanschaf van illegale vuurwapens [zie de Mocro-maffia], dit laatste mogelijk deels voor de handel.)
8) Is het college van B&W het eens met de uitspraak dat er nu mogelijk sprake is van een situatie waarbij een ongeorganiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit probeert te bestrijden?
9) Wat vindt het college van B&W van de situatie dat het ministerie van V&J er al enige tijd voor kiest om de pluk-ze-wetgeving toe te passen in het kader van het softdrugsbeleid, terwijl er tegelijkertjid sprake van is van een open geldkraan (veelal gedoogd door het ministrie van V&J) aan de achterdeur van de coffeeshops in de richting van de (georganiseerde) softdrugscriminelen?
10) Kan het beleid van het ministerie van V&J in deze (gedogen geldstroom via achterdeur coffeeshops naar softdrugscriminelen en gelijktijdig de pluk-ze-wetgeving toepassen) in de ogen van het college van B&W betiteld worden als dweilen met de geldkraan open? (Zie ook het mislukken van de aanpak van de belastingnomaden.)

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.

Gemeenteraad en griffie Amsterdam het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com of gerrithartholt (at) gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

====================================================

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

zondag 7 september 2014

Hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij of aanpakken woninginbraak?

Wat vindt u moet de politie blijven hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij, of moet de politie woninginbraak gaan aanpakken?

Een ieder weet dat er al jaren geroepen wordt om meer blauw op straat, één van de manieren om te zorgen voor meer blauw op straat is door prioriteiten te stellen.

Het hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij kost veel mankracht en geld, maar levert tot nu toe alleen op dat de kleinere telers worden gepakt. Dit terwijl de burgers meer last hebben van woninginbraak dan van hennepteelt. Beide tegelijk, te weten effectief de illegale hennepteelt aanpakken en effectief woninginbraak aanpakken dat lukt politie en justitie de laatste jaren onder leiding van "crimefighter" Opstelten al jaren niet.


Steeds meer slachtoffers van woninginbraak CBS (2012):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-12-slachtofferswoninginbraak-art.htm

Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen (2012):
https://www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Documents/RapportWoninginbraken_definitief.pdf

Focus op landelijke aanpak woninginbraken (2013):
http://www.politie.nl/nieuws/2013/maart/19/00-focus-op-landelijke-aanpak-woninginbraken.html

Probleemgerichte aanpak van woninginbraken Beresteinlaan
Nuttige lessen na één jaar
http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/18bdberes_Probleemgerichte_aanpak_woninginbraken_Beresteinlaan.pdf

Digitaal stappenplan aanpak woninginbraak voor gemeenten (2014):
http://www.hetccv.nl/nieuws/2014/05/digitaal-stappenplan-aanpak-woninginbraak-voor-gemeenten.html

Wietteelt is er niet leuker op geworden:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/974942/2010/02/23/Wietteelt-is-er-niet-leuker-op-geworden.dhtml
Citaat: "Het zijn vooral de kleine kwekers die worden gepakt. Het is makkelijker voor de politie om in een volkswijk een ophaaldag te organiseren; dat scoort ook goed in de media. Maar de grote jongens blijven meestal buiten schot. Als je die wilt pakken, moet je door-rechercheren, dat kost tijd en geld." Einde citaat.

Aanpak criminele wietteelt faalt (n.a.v. rapport Taskforce aanpak Georganiseerde Hennepteelt):
http://nos.nl/artikel/494653-aanpak-criminele-wietteelt-faalt.html
Citaat: "Omdat politie en justitie te weinig mensen hebben, wordt de georganiseerde criminaliteit achter de wietteelt niet of nauwelijk aangepakt." Einde citaat.

Ziet u het al voor zich, de politie die nog harder van hennepkwekerij naar hennepkwekerij holt (in opdracht van minister Opstelten), maar die de inbrekers laat lopen? Of heeft u toch liever een situatie dat een andere organisatie dan de politie de illegale hennepkwekerijen aanpakt, en dat de politie zich op andere prioriteiten gaat richten zoals bijvoorbeeld het pakken van inbrekers door het verhogen van de pakkans?

Wie loopt er op dit moment een grotere kans om gepakt te worden, een illegale hennepteler of een inbreker?

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Waarom wordt de georganiseerde criminaliteit onbeheersbaar?

Uit berichtgeving blijkt dat de politie in de zuidelijke provincies meer slagkracht krijgt om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De extra slagkracht is o.a. bedoeld om drugslaboratoria (synthetische drugs) en hennepteelt aan te pakken.

Meer politie-inzet tegen drugshandel (NOS)
http://nos.nl/artikel/694628-meer-politieinzet-tegen-drugshandel.html

Een belangrijke reden om dit te doen is omdat de georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en Limburg onbeheersbaar dreigt te worden. Burgemeesters worden bedreigd door onderwereldfiguren en criminelen proberen via stromannen, soms oud-politici, greep te krijgen op de bovenwereld.

De grote vraag nu is, hoe kan het dat de georganiseerde (drugs) criminaliteit onbeheersbaar aan het worden is? Het antwoord is vrij eenvoudig, door de geldstroom via de achterdeur van de coffeeshops.

De geldstroom via de achterdeur van de coffeeshops is dusdanig lucratief voor de criminelen, en de pakkans voor de 'grote jongens' is dusdanig klein (belastingnomaden) dat dit de grote financieringsbron is voor de georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies. De schattingen over hoeveel geld er met illegale wiet wordt verdient variëren, van 400 miljoen Euro tot meer dan 1 miljard Euro op jaarbasis. Aangezien deze situatie al heel wat jaren bestaat, kan er met recht gesteld worden dat de georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies haar financiële basis gelegd heeft via de achterdeur van de coffeeshops.


Dweilen met de kraan open wordt nog harder dweilen met de kraan open:

Integrale aanpak wietteelt 25 aug 2014:
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3020585

Extra aanpak zware criminaliteit in Zuid-Nederland 4 sept 2014:
http://www.112zeeland.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10053&cntnt01returnid=15

Opvallend in de communicatie door OM, justitie en andere organisaties is dat er gesproken wordt over een integrale aanpak. Ons inziens is zolang als er een geldstroom plaats vindt via de achterdeur van de coffeeshops naar criminele organisaties niet sprake van een integrale aanpak, nog sterker er kan gesproken worden van dweilen met de kraan open. Het verschil tussen voor de aangekondigde extra slagkracht en extra betere samenwerking tussen instanties, en daarna is dat er nu sprake is van harder dweilen met de kraan open. Ons advies is, draai de geldkraan naar de "softdrugsbendes" dicht, en ga dan effectief dweilen. Wij vermoeden dat dweilen met de kraan dicht een stuk makkelijker zal gaan. Voor de duidelijkheid, als je tegen (soft)drugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van (soft)drugs criminelen?

Extra info:

Wat zijn de maatschappelijke kosten van wiet? (De Rekenkamer):
http://derekenkamer.kro.nl/seizoenen/seizoen_6_2014/afleveringen/15-05-2014

Burgemeester: illegale wietteelt blijft voorlopig (Amstelveen):
http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2014/09/05/burgemeester-illegale-wietteelt-blijft-voorlopig

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Manifest Joint Regulation

Op 31 januari 2014 hebben 35 gemeenten het 'wietmanifest' Joint Regulation ondertekend. Daarna hebben nog meer gemeenten zich hierbij aangesloten en dat manifest medeondertekend, de stand van zaken september 2014 is dat 54 gemeenten het manifest ondertekend hebben.

Het manifest Joint Regulation wil de criminaliteit rond softdrugs fors terugdringen en de gezondheids risico's van het gebruik van softdrugs verminderen, dit door de achterdeur van coffeeshops te gaan reguleren en door coffeeshops te verplichten om alleen gecontroleerde softdrugs te verkopen. M.a.w. een coffeeshop mag niet meer crimineel inkopen.

Manifest Joint Regulation (pdf)
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf


Manifest van burgemeesters voor eigen wietteelt (Brandpunt)
http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/26-01-2014/fragmenten/opstand-aan-de-achterdeur/manifest-van-burgemeesters-voor-eigen-wietteelt

Manifest gemeenten bij wiettop (Zembla)
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/11-04-2013/manifest-gemeenten-bij-wiettop

Burgemeesters eisen recht op wietteelt (BB)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/burgemeesters-eisen-recht-op-wietteelt.9197689.lynkx

35 gemeenten tekenen 'wietmanifest' Joint Regulation (NRC)
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/31/35-gemeenten-tekenen-wietmanifest-joint-regulation/

Maastricht onderschrijft manifest Joint Regulation
http://gezien.nl/maastricht/nieuws/maastricht-onderschrijft-manifest-joint-regulation

Nu al 54 gemeenten die cannabis willen reguleren (VOC) (inclusief lijst)
http://www.voc-nederland.org/2014/04/manifest-joint-regulation-nu-al-54-gemeenten-die-cannabis-willen-reguleren/

Aanvullende informatie:

incontxt dossier softdrugsbeleid
http://www.incontxt.nl/dossiers/softdrugsbeleid#_=_

Zo wordt je rijk van wiet (NRC)
http://www.nrc.nl/next/van/2014/januari/25/zo-word-je-rijk-van-wiet-1338047

De thuisteler gaat ten onder, de wiet blijft (NRC)
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2013/februari/22/de-thuisteler-gaat-ten-onder-de-wiet-blijft-1212694

Uitzending Metropolis over Wiet (sept 2014)
http://tvblik.nl/metropolis/wiet

Documentaire 'Wiettelen heeft zijn prijs' (sept 2014)
http://www.dichtbij.nl/maastricht/112/artikel/3682870/wiet-telen-heeft-zijn-prijs-onthullende-documentaire-over-de-harde-realiteit-achter-de-cannabisproductie-.aspx

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

donderdag 14 november 2013

26 steden willen geldkraan softdrugsbendes dicht

Uit berichtgeving van de NOS (14 nov 2013) blijkt dat 26 van de 38 grootste gemeenten in Nederland (de steden) de geldkraan naar de softdrugsbendes willen dichtdraaien.

http://nos.nl/artikel/575045-steden-willen-wietteelt-reguleren.html

Citaat:

Steden willen wietteelt reguleren

Grote gemeenten willen dat de teelt van wiet gereguleerd wordt. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat 26 van de 38 grootste gemeenten er voorstander van zijn dat de overheid de wietteelt legaliseert of gedoogt.
Een alternatief is dat een gecertificeerd bedrijf de wietplanten voor de coffeeshops gaat telen. De andere 12 gemeenten zijn tegen of hebben nog geen standpunt ingenomen.

Proef

Op dit moment praat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie met de 18 gemeenten die concrete plannen hebben ingediend. Acht Limburgse gemeenten willen een proef met een gecertificeerd bedrijf dat als enige aan de coffeeshops mag leveren.
Minister Opstelten laat weten dat hij geen voorstander is van zo'n proef, maar hij wil wel luisteren naar de ideeën. Nog voor het einde van het jaar stuurt hij een brief met zijn bevindingen aan de kamer.

Gedoogbeleid

In Nederland wordt de verkoop en het gebruik van softdrugs gedoogd. De kweek van en de handel in cannabis is verboden. Dat veroorzaakt de vreemde situatie dat een coffeeshop wel softdrugs mag verkopen, maar aan de achterdeur eigenlijk niet mag inkopen.
De branche schat dat er jaarlijks voor 600 miljoen euro wiet wordt verkocht in coffeshops. Dat geld verdwijnt nu in het criminele circuit.
Einde citaat.

De CDA Gideonsbende is het helemaal met deze 26 steden eens, de geldkraan naar de softdrugsbendes moet dicht of je nu voor of tegen softdrugs bent. Nog sterker als je tegen softdrugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van de softdrugsbendes?

Wat gebeurt er aan 'de achterdeur' van een coffeeshop (audio):
http://nos.nl/audio/575075-wat-gebeurt-er-aan-de-achterdeur-van-een-coffeeshop.html

Tijd om de achterdeur van wietteelt anders te regelen (video):
http://nos.nl/video/575104-tijd-om-de-achterdeur-van-wietteelt-anders-te-regelen.html
Volgens de reportage koopt de bewuste coffeeshop jaarlijks voor €800.000 in, dit betekent dat er jaarlijks bij 1 coffeeshop circa €800.000 naar criminelen gaat. (Door het harde beleid van de overheid kunnen coffeeshops bijna geen wiet meer kopen bij niet criminele thuistelers, gevolg zaken doen met criminele organisaties). Eind 2011 waren er 653 coffeeshops in NL aldus http://nl.wikipedia.org/wiki/Coffeeshop . De coffeeshopbranche zelf schat dat er anno 2013 in totaal voor circa €600.000.000 wordt ingekocht bij criminelen, iets waar aldus de branche verandering in moet komen. Naar verluidt registreren niet alle coffeeshops netjes hun inkoop en verkoop.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

zondag 3 november 2013

Spreektekst CDA Congres 02 nov 2013

Beste CDA leden.

CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zijn tegen softdrugs laat dat duidelijk zijn.

Het gedoogbeleid is soft, vooral het slapende rijk worden van de criminele organisaties in deze is te soft voor woorden.

De criminele softdrugs organisaties verdienen geschat 400 miljoen euro per jaar (in NL) aan de belevering van coffeeshops, die criminele winst (€400 mln p/jr) wordt niet alleen besteedt aan villa's met helicopterdek in Spanje maar ook aan o.a. inbrekersgereedschap, harddrugs en illegale vuurwapens.

CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zijn van mening dat de geldkraan naar de softdrugsbendes MOET 
worden dichtgedraaid.

Aan u de keus.

Dank u.

Getekend CDA Gideonsbende.

Tijdens de ochtendsessie is er daarnaast aangegeven dat het preadvies 3 feitelijke onjuistheden bevat.
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/preadvies-db-bij-resolutie-klopt.html

Ontvangen feedback: Iets langzamer formuleren plenair.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina 'Softdrugs ontmoedigen':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

zondag 20 oktober 2013

Softdrugsmiljonairs betalen dankzij truc geen belasting

Uit berichtgeving van RTL Nieuws blijkt dat softdrugs miljonairs / drugsmiljonairs door een truc geen belasting betalen. Zij schrijven zich uit bij hun gemeente (Gemeentelijke Basis Administratie) en zijn daarna administratief onvindbaar voor de belastingdienst. Dit wordt ook wel de omgekeerde bulgaren truc genoemd. Deze groep mensen (die niet alleen drugsmiljonairs betreft) worden ook wel belastingnomaden genoemd.

Drugsmiljonairs ontduiken op eenvoudige wijze de belasting:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/drugsmiljonairs-ontduiken-op-eenvoudige-wijze-de-belasting

Bulgaren- en drugsmiljonairs fraude ook in Haarlem?:
http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/3110886/bulgaren-en-drugsmiljonairs-fraude-ook-in-haarlem.aspx

Geen grip op drugswereld:
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/10/drugsbaronnen_ontduiken_belast.html

Drugsboeven ontlopen makkelijk belasting:
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/10/drugsboeven-ontlopen-makkelijk-belasting

Drugsbaronnen ontduiken eenvoudig belastingen:
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3530300/2013/10/20/Drugsbaronnen-ontduiken-eenvoudig-belastingen.dhtml

Drugsbaronnen uitduiken eenvoudig belastingen:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3530300/2013/10/20/Drugsbaronnen-ontduiken-eenvoudig-belastingen.dhtml

Drugsbaronnen ontduiken makkelijk belasting:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21988319/__Belastingtruc_drugsbaronnen__.html

Met vriendelijke groet, de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

maandag 14 oktober 2013

CDA burgemeester wil geldkraan softdrugsbendes dichtdraaien

CDA burgemeester Peter Cammaert van Roermond heeft samen met 2 andere Limburgse burgemeesters een plan gepresenteerd om de teelt van wiet te reguleren.

http://maastricht.gezien.nl/nieuws/limburg-wil-achterdeur-coffeeshop-open.html

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/limburgse-burgemeesters-pleiten-voor.9133335.lynkx

Dat plan heeft o.a. als voordelen dat de productie kan worden gecontroleerd, dat het THC gehalte niet te hoog wordt en dat coffeeshops de softdrugs niet meer in het criminele circuit hoeven te kopen.

Wat de CDA Gideonsbende heel belangrijk vindt is dat de geldkraan naar de softdrugsbendes in dit plan wordt dichtgedraaid. Een ontmoedigingsbeleid t.a.v. softdrugs (vraag naar softdrugs terugdringen) kan ons inziens alleen slagen als de geldkraan naar de softdrugsbendes wordt dichtgedraaid.

Motto: als je tegen softdrugs bent, dan ben je ook tegen het slapende rijk worden van de softdrugsbendes.

Naar verluidt gaat minister Opstelten in december 2013 beslissen over een proef of proeven m.b.t. gecontroleerde aanvoer van coffeeshops. Het feit dat minister Opstelten opdracht heeft gegeven tot een onderzoek in deze is op zijn minst interessant.

http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/06/opstelten-start-0106-onderzoek.html

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013)
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina softdrugs ontmoedigen
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

vrijdag 13 september 2013

Resolutie: Softdrugs Ontmoedigen

Resolutie: Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid

Indieners: CDA Doetinchem, CDA Hardenberg, G.J. Hartholt.

https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf
(De resolutie is te vinden op pagina's genummerd 34 en 35.)

"Het CDA-Partijcongres op 2 november 2013 te Leeuwarden"

Constateert dat:
1. de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
2. illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig oplevert, en als onbedoeld neveneffect had dat sommige mensen om privacy redenen liever de softdrugs in de straathandel kochten;
4. er sinds de invoering van de wietpas sprake is van een toename van de straathandel, en dat sommige jongeren nu vaker voor het slechte pad kiezen (lees de straathandel);
5. het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld 'Het No Nonsense Model'; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
6. de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is, en dat hard harder hardst optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt; 
7. de weerbaarheid tegen verleidingen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet worden;

Overweegt dat:
1. het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2. beleid niet onnodig moet leiden tot criminele winsten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) helaas belangrijke nadelen heeft;
4. er van de huidige situatie onvoldoende een ontmoedigingseffect uitgaat;
5. het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6. het CDA vindt dat Moedige Moeders*** goed werk verricht;
7. er een aanpak nodig is die in de praktijk werkt;

Spreekt uit dat:
1. het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2. het CDA wil dat er een einde wordt gemaakt aan de criminele winsten van de handelaren in illegale softdrugs, dit liefst op een effectieve en efficiënte manier;
3. het CDA de achterdeur van coffeeshops gaat reguleren, wel moet goed gekeken worden op welke manier;
4. de wietpas (ingezetenencriterium) z.s.m. geëvalueerd moet worden;
5. er meer geïnvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.

En gaat over tot de orde van de dag

*** Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.
  
================================================================

Tot verbazing van CDA Doetinchem en CDA Hardenberg heeft het CDA Congres van 02 november 2013 te Leeuwarden, op advies van de CDA top (zie preadvies), tegen de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' gestemd.

CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zijn van mening dat als je tegen softdrugs bent, dat je dan ook tegen het slapende rijk worden van de softdrugsbendes moet zijn. Tevens maken CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zich zorgen over de volksgezondheids effecten van het huidige gedoogbeleid.

Preadvies DB CDA klopt feitelijk niet:

http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/preadvies-db-bij-resolutie-klopt.html


=========================================================

De (concept) toelichting resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/toelichting-resolutie-softdrugs.html

Behandeling van deze resolutie vindt plaats op het CDA Congres van 02 november 2013 te Leeuwarden.

https://www.cda.nl/partijcongres

Reacties via het reactieformulier worden gemodereerd en zorgvuldig behandeld, uw privacy wordt gegarandeerd.

Bij voorbaat dank.


Groet, de initiatiefnemers (nickname CDA Gideonsbende).

==========================================

P.S. Van één van de deelnemers aan de CDA Gideonsbende is 25 feb 2015 tijdens een uitzending van WNL opiniemakers een tweet getoond tijdens de uitzending. Deze tweet luidt 'Vergroot de weerbaarheid tegen de verleidingen van drugs'.

https://twitter.com/GerritHartholt/status/570708549103452162


zaterdag 20 juli 2013

Opinieartikel NRC 18 juli 2013 door Drugs in Debat en anderen

In het NRC van donderdag 18 juli 2013 is een opinieartikel verschenen onder de titel 'Negatieve boodschap over drugs helpt niet'. De auteurs zijn Matthijs Pontier (voorzitter van 'Drugs in Debat'), Derrick Bergman (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod), Jean-Paul Grund (Centrum voor Verslavingsonderzoek), Gjalt-Jorn Peters (Maastricht University) en Freek Polak (Stichting Drugsbeleid). In het artikel wordt door de schrijvers verwezen naar een uitspraak van één van de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Het artikel 'Negatieve boodschap over drugs helpt niet' 18/07/2013. Copyright NRC.


Dit artikel is te vinden op internet via de volgende URL's:

https://twitter.com/DrugsInDebat/status/358060184549072896

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152086022366040&set=o.567116363307331&type=1

Op die zelfde pagina in het NRC van 18/07/2013 stonden twee brieven over drugstaboe. Te weten een brief 'Drugsvoorlichting geprofessionaliseerd' van Roel Kerssemakers Jellinek Preventie. En een brief 'Genieten van drugs is goed gespreksonderwerp' van Gijsbert van Eijsden psycholoog en humanistisch raadsman.

De brieven 'Drugsvoorlichting geprofessionaliseerd' en 'Genieten van drugs is goed gespreksonderwerp' 18/07/2013. Copyright NRC.


De aanleiding voor het opinieartikel 'Negatieve boodschap over drugs helpt niet' en de brieven 'Drugsvoorlichting geprofessionaliseerd' en 'Genieten van drugs is goed gespreksonderwerp' op 18/07 zijn een opinieartikel in het NRC van 11 juli 2013 getiteld 'Drugsvoorlichting is nu drugsreclame geworden' van Diederik Boomsma (promovendus rechtsfilosofie) en Yoram Stein (docent filosofie).

Opinieartikel 'Drugsvoorlichting is nu drugsreclame geworden' 11/07/2013. Copyright NRC.


Al deze artikelen en brieven ter informatie. Deze artikelen en brieven hebben wij 19 juli 2013 s'avonds in pdf formaat ontvangen, en omgezet naar jpg formaat i.v.m. plaatsing op dit weblog.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbend.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

zaterdag 6 juli 2013

Stelling op stand.nl over rijke softdrugsbendes

Wij hebben een stelling geplaatst op stand.nl

De stelling is: De geldkraan naar de softdrugsbendes moet worden dichtgedraaid.

http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/De-geldkraan-naar-de-softdrugsbendes-moet-worden-dichtgedraaid

Er kan eens of oneens gestemd worden, en na inloggen kan er ook gereageerd worden.

Graag jullie stem op deze stelling.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

vrijdag 28 juni 2013

Teeven durft wel en durft niet

Op 27 juni 2013 is er in de Tweede Kamer uitgebreidt gediscussieerd over het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (MasterplanDJI). De situatie na dat debat op 27 juni 2013 is als volgt, staatssecretaris Teeven durft wel de geldkraan naar gevangenissen (als de Grittenborgh Hoogeveen) en TBS klinieken (als Veldzicht en Oldenkotte) dicht te draaien dit met o.a. als gevolg een x aantal ontslagen, maar hij durft niet de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.

Alleen nog een klein wonder kan zorgen voor een verandering van de plannen van staatssecretaris Teeven.

Het blijft merkwaardig een crimefighter die de geldkraan naar de softdrugsbendes niet durft dicht te draaien, en in zijn zoektocht naar geld er voor kiest om gevangenissen en TBS klinieken te sluiten en mensen te ontslaan.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

vrijdag 14 juni 2013

Schriftelijke vragen gesteld aan college B&W Hardenberg

Tot verrassing van de CDA Gideonsbende heeft de CDA gemeenteraadsfractie van Hardenberg schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Hardenberg over regulering achterdeur coffeeshops.


Raadsinformatiesysteem gemeenteraad Hardenberg (schriftelijke vragen juni 2013):
http://hardenberg.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi

De antwoorden van het college van B&W van Hardenberg op de vragen over reguleren achterdeur coffeeshop(s):
http://hardenberg.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=624607/Regulering_softdrugs.pdf
De antwoorden komen er op neer dat ze de landelijke discussie hierover met interesse volgen, maar het onderzoek naar reguleren niet steunen.

In het eventuele geval dat de CDA Gideonsbende de CDA gemeenteraadsfractie van Hardenberg zou mogen adviseren, dan zou de oneliner zijn: 'Staatssecretaris Teeven moet niet de geldkraan naar Veldzicht dichtdraaien, maar staatssecretaris Teeven moet de geldkraan naar de softdrugsbendes dichtdraaien.' (Toelichting staatssecretaris Teeven wil o.a. de TBS-kliniek Veldzicht in Balkbrug sluiten.)

Overzicht CDA gemeenteraadsfracties die akkoord zijn met onderzoek reguleren achterdeur coffeeshops:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/06/overzicht-cda-gemeenteraadsfracties-die.html

Handleiding dichtdraaien geldkraan softdrugsbendes voor gemeenteraadsfracties:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/06/handleiding-dichtdraaien-geldkraan.html

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

maandag 3 juni 2013

Handleiding dichtdraaien geldkraan softdrugsbendes

Hierbij een handleiding (voor gemeenteraden) om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.

Let op: Op deze handleiding zit copyright. Alleen gebruiken met bronvermelding.

Stap 1: Stel u zelf de vraag: Bezuinigen op sportclubs of bezuinigen op "subsidiëring" softdrugsbendes?

Stap 2: College van B&W stelt notitie softdrugsbeleid op, liefst inclusief informatie over wat er achter de criminele achterdeur gebeurt en inclusief informatie over waar de criminele winsten in geïnvesteerd worden.

Stap 3: Die notitie wordt met de gemeenteraad besproken.

Stap 4: Afhankelijk van de conclusie(s), geeft de gemeenteraad aan het college van B&W toestemming om een onderzoek te starten naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

Stap 5: De colleges van B&W in een regio die bezig zijn met het onderzoeken van het reguleren van de achterdeur van coffeeshops, zoeken indien nodig onderling samenwerking.

Stap ..: Benut de vrijgekomen handhavingscapaciteit om o.a. de straathandel, de thuishandel en de lever-aan-huis handel effectief aan te pakken.

Stap ..: Zorg als gemeente(n) dat de softdrugsgebruikers betalen voor het hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij ipv dat de belastingbetaler dat moet betalen, dit kan welllicht betiteld worden als de vervuiler betaald. Eventuele softdrugstoeristen betalen dan voor de aanpak van de overlast, ipv dat de belastingbetaler daarvoor moet betalen.

Stap ..: Denk na over het vormgeven van de ombouw van gedoogbeleid naar ontmoedigingsbeleid, en het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.

Anno begin juni 2013 zijn er minimaal 4 gemeenteraden die aan hun college's toestemming gegeven hebben om een onderzoek te starten naar het reguleren van de criminele achterdeur van coffeeshops. Die gemeenteraden zijn in ieder geval, Roermond, Heerlen, Venlo en Maastricht.

Op 01 juni 2013 heeft de minister van Veiligheid en Jusititie Ivo Opstelten aangekondigt dat hij een onderzoek start naar regulering achterdeur coffeeshops:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/06/opstelten-start-0106-onderzoek.html

Internationaal is de trend voorzichtig in de richting van decriminaliseren:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/artikel-guardian-over-illicit-drugs-18.html

Hoe het e.e.a. zich gaat ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Wat wel te voorspellen is, is dat er een kans is dat de minister van Veiligheid & Justitie één of meer experimenten regulering achterdeur coffeeshops gaat gedogen. Als de Tweede Kamer dan gaat gedogen dat minister Opstelten deze experimenten gedoogd, dan is het gedoogbeleid weer helemaal rond.

De kans is zelfs aanwezig dat als een gemeente of samenwerkende gemeenten, zonder toestemming van de minister van Veiligheid & Justitie een experiment regulering achterdeur coffeeshops starten, dat de minister Veiligheid & Justitie ook zo'n experiment gaat gedogen. (Doordat het gedoogbeleid is heeft de minister van V&J weinig formele bevoegdheden in deze.) Een argument hiervoor zou kunnen zijn, dat als de rijksoverheid niet bereidt is om de problemen rond dit vraagstuk op te lossen, dat dan de gemeenten zelf de problemen gaan oplossen. (Een vorm van decentralisatie.) Nog een argument hiervoor zou kunnen zijn, dat de gemeente of gemeenten die zo'n experiment starten, eventuele inkomsten (als die er zijn) kunnen gebruiken om extra handhavingscapaciteit in te huren.

Tegen softdrugs zijn, is nog geen reden om voor "subsidiëring" softdrugsbendes te zijn.

Voor hen die geinteresseerd zijn in de merkwaardige gevolgen van het gedoogbeleid, is het boek 'De hypocrisie van de achterdeur' lezenswaardig. Aanvullend: Politici worden er niet voor betaald om problemen niet op te lossen.

Suggesties voor verbetering van deze handleiding zijn welkom. Het reactieformulier staat op alles modereren.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

zondag 2 juni 2013

Overzicht CDA gemeenteraadsfracties die akkoord zijn met onderzoek naar reguleren achterdeur coffeeshops

De volgende CDA gemeenteraadsfracties zijn "akkoord" gegaan met een onderzoek naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

CDA gemeenteraadsfractie Roermond (21 feb 2013)
CDA gemeenteraadsfractie Heerlen (circa 10 mrt 2013)
CDA gemeenteraadsfractie Venlo (24 apr 2013)
CDA gemeenteraadsfractie Maastricht (21 mei 2013)

De verwachting is dat er meer zullen volgen.

Zie ook:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/schuift-cda-gemeenteraadsfractie.html

Tevens is minimaal 1 CDA burgemeester akkoord met een onderzoek naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

http://www.nu.nl/binnenland/3485845/burgemeesters-onderzoeken-reguleren-wietteelt.html

Mocht u informatie hebben waaruit blijkt dat dit lijstje niet compleet is, dan kunt u reageren via het navolgende reactieformulier. Dat reactieformulier staat op alles modereren. Indien mogelijk ook een URL erbij waar gecontroleerd kan worden of het klopt.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

CDA Congres verwerpt 01/06 resolutie

Het CDA Congres van 01 juni 2013 heeft in meerderheid tegen de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' gestemd.

Het preadvies DB CDA (inclusief 3 feitelijke onjuistheden) heeft daarbij een nadrukkelijke rol gespeeld.
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/preadvies-db-bij-resolutie-klopt.html

De argumenten tegen die er zoal zijn genoemd:

- Met de resolutie geef je een verkeerd signaal af.
  Reactie: De resolutie wil als signaal afgeven we draaien de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht en kiezen voor een aanpak die wel werkt
- We hebben al 10 jaar lang dat standpunt en de kiezers "verwachten" dat wij dat standpunt blijven houden.
  Reactie: Geen indrukwekkend argument.
- Er zijn allerlei rapporten waaruit blijkt dat het reguleren van de achterdeur van coffeeshops een ramp wordt.
  Reactie: Laat zien die onderzoeken. En wedstrijdje rapporten stapelen?
- Er vindt (nu) zelfs handel plaats in taxi's.
  Reactie: Problemen zijn er om op te lossen.
- We moeten het Europees regelen.
  Reactie: Wanneer dan? Waarom dan nu gedogen?
- NL is "gekke henkie in de EU".
  Reactie: Waarom gedoog je het gedoogbeleid dan?
- De resolutie geeft niet aan hoe je wilt gaan reguleren.
  Reactie: Kunnen jullie vertellen welke reguleringsvarianten er juridisch gezien mogelijk zijn, jullie zijn toch de bestuurders?
- Er werden ook enkele tegenargumenten gebruikt die zo ingewikkeld waren dat die moeilijk te begrijpen zijn.
  Reactie: Vermoedelijk argumenten voortkomend uit emoties. (Niet helemaal duidelijk.)
- Als je de achterdeur van coffeeshops in NL gaat reguleren, dan pak je daarmee niet de export aan.
  Reactie: Reguleren achterdeur coffeeshops speelt handhavingscapaciteit vrij. Plus politie en justitie hebben geen betrouwbare cijfers over de export. En dat is nog geen reden om de achterdeur van coffeeshops in NL niet te gaan reguleren, met de methode problemen stapelen los je geen problemen op.
- Daar los je de criminaliteit niet mee op, want het oplossen van de criminaliteit die gepaard gaat met softdrugs, vergt heel veel handhavingscapaciteit ook al reguleer je de achterdeur van coffeeshops, en die handhavingscapaciteit is er niet.
  Reactie: Achterdeur reguleren speelt handhavingscapaciteit vrij.
- Wij zijn tegen softdrugs.
  Reactie: Als je tegen softdrugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van softdrugbendes?

Teneur: De indieners hadden geen resolutie maar een lijvig rapport moeten opstellen.

Interessant is dat het CDA ondertussen gedoogd dat 4 CDA gemeenteraadsfracties (and counting) en in ieder geval 1 CDA burgemeester "akkoord" zijn met een onderzoek naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

Ook interessant is dat het CDA heel veel kritiek heeft op het gedoogbeleid (coffeeshops naar nul), maar in feite het gedoogbeleid gedoogd.

Dat het CDA ondertussen ook nog het slapende rijk worden van de softdrugsbendes gedoogd, is misschien nog wel het verbazingwekkendste.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Opstelten start 01/06 onderzoek reguleren achterdeur coffeeshops

De minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft zaterdag 01 juni 2013 aangekondigt, dat hij een onderzoek start naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

http://www.nu.nl/politiek/3489663/meer-agenten-maastricht.html

Citaat: "Hij herhaalde dat hij daar tegen is, maar zal dat door een extern onderzoek laten toetsen. Daarnaast gaat hij zich in deze oriënteren in het buitenland." Einde citaat.

Een typische Den Haag reactie, we starten een onderzoek. Een leuke vraag in deze is, stel dat dat externe onderzoek leert dat het reguleren van de achterdeur wel kan, wat gaat er dan gebeuren?

Groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

vrijdag 31 mei 2013

Artikel 'Stop subsidiëring softdrugsbendes' 30/05 christendemocraat.nl en 31/05 Trouw.nl

Op de Christen Democratische opiniewebsite www.christendemocraat.nl staat sinds 30 mei 2013 het opinie-artikel 'Stop subsidiëring softdrugsbendes'. En op www.trouw.nl staat sinds 31 mei 2013 het opinie-artikel 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes'.

Opinie-artikel 'Stop subsidiëring softdrugsbendes':
http://www.christendemocraat.nl/2013/05/stop-subsidiering-softdrugsbendes-cda-gideonsbende/

Please retweet:
https://twitter.com/cdavisies/status/340207424013221889

Opinie-artikel Trouw 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes'
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

maandag 27 mei 2013

Preadvies DB CDA bij resolutie klopt feitelijk niet

Op de CDA website staan sinds 28 okt 2013 de resoluties voor behandeling op het CDA Congres van 02 nov 2013 te Leeuwarden, voorzien van preadvies DB CDA.

https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf

De resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' is te vinden op de pagina's genummerd 34 en 35 inclusief preadvies.

Citaat:

"Preadvies DB: Niet overnemen

Eens met de indieners dat alles gericht moet zijn om gebruik van softdrugs terug te dringen. De regulering van de achterdeur zal echter tot effect hebben dat de drempel voor gebruik van softdrugs alleen maar lager komt te liggen en dat is onwenselijk. Tevens zal dit er toe leiden dat Nederland nog meer drugstoeristen in gemeenten krijgt met alle problemen die daaruit ontstaan. Tenslotte komt het Nederlandse drugsbeleid nog verder af te staan van onze buurlanden wat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker maakt."

Einde citaat.

Korte reactie indieners: Het preadvies DB klopt feitelijk niet op minimaal 3 punten.

Iets langere reactie indieners:
+ De resolutie heeft tot doel om tot een ontmoedigingsbeleid te komen inclusief prijsprikkel.
+ Als de softdrugs in NL duurder zijn dan in de ons omringende landen, dan zullen de softdrugstoerisen zich wel 3x achter de oren krabben voordat ze naar Nederland gaan om softdrugs te kopen.
+ Aangezien de internationale trend op het gebied van softdrugs is in de richting van het Nederlandse gedoog-beleid (decriminaliseren), is de kans reeël dat op termijn de kans op een gemeenschappelijke aanpak groter wordt. De ervaring in Europa leert dat een land dat een probleem als beste oplost (best practice), vaak na verloop van tijd als voorbeeld wordt gesteld in de EU. NL moet dan wel de "subsidiëring" softdrugsbendes staken.
+ De resolutie draait de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht, dat doet het DB niet. Het DB blijft dweilen met de kraan open.

Punt voor punt reactie op preadvies:

A. Het preadvies stelt dat de resolutie tot gevolg zal hebben dat de drempel voor softdrugs gebruik lager komt te liggen. Dat klopt niet. De resolutie wil juist de drempel hoger leggen door de nadrukkelijke invoering van een ontmoedigingsbeleid, dan die nu is. Van het gedoogbeleid gaat niet echt een ontmoedigend effect uit, naar verluidt wordt er nu veel via de straathandel, de thuishandel en de lever-aan-huis handel verkocht om meerdere redenen. Er is nu onvoldoende handhavingscapaciteit. Reguleren van de achterdeur heeft o.a. als voordeel dat er handhavingscapaciteit vrij gemaakt kan worden dan wel "ingehuurd" kan worden om effectiever op te treden tegen straathandel etcetera.

B. Het preadvies stelt dat er nog meer (soft)drugtoeristen naar NL gaan komen. Dat klopt niet. De resolutie wil o.a. door een prijsprikkel de softdrugstoeristen afremmen. Plus de resolutie wil dat NL het softdrugsprobleem effectief oplost, dit vergroot de kans dat andere landen ons voorbeeld gaan volgen (vb in België heb je nu al "trekt uw plant") en dat er daardoor ook nog eens minder softdrugstoeristen komen.

C. Het preadvies stelt dat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker wordt. Dat klopt ook niet. De internationale tendens is richting het NL gedoogbeleid namenlijk 'decriminalisering'. Als NL de nadelen van het gedoogbeleid effectief aanpakt dan wordt het NL voorbeeld aantrekkelijker voor andere landen om te volgen. Goed voorbeeld doet volgen, maar dan moet NL wel de geldkraan naar de softdrugsbendes (na 40 jaar) dichtdraaien. Tenminste als NL durft.

D. De laatste jaren pakt NL coffeeshops, growshops, softdrugstoeristen en hennepkwekerijen (huisuitzettingen) hard aan maar durft NL het niet aan om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien. Het gedogen dat de softdrugsbendes slapende rijk worden, door de geldkraan waar zij rijk van worden niet dicht te draaien, is eigenlijk te zot voor woorden.


De indieners van de resolutie hebben maandag 28 okt 2013 een dringend verzoek aan het DB CDA gericht, om het preadvies DB CDA bij de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' wegens feitelijke onjuistheden in dat preadvies te wijzigen of in te trekken.

Het CDA moet niet de indieners van de resolutie "hard aanpakken", maar het CDA moet de softdrugsbendes hard aanpakken. Dit door de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html