vrijdag 18 september 2015

Brief aan gemeenteraad Hardenberg over Manifest Joint Regulation

Een van de leden van de CDA Gideonsbende heeft op 1 september 2015 een brief naar de gemeenteraad van Hardenberg gestuurd, met het voorstel om ook als gemeente Hardenberg het Manifest Joint Regulation te ondertekenen.


Idee: draai geldkraan softdrugs criminelen dicht


Brief aan gemeenteraad Hardenberg 1 sept 2015 .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Betreft: Stop “subsidiëren” softdrugscriminelen, onderteken Manifest Joint Regulation.

Geachte gemeenteraad van Hardenberg, hierbij wil ondergetekende aan de gemeenteraad van Hardenberg voorstellen om te overwegen om het Manifest Joint Regulation te gaan ondertekenden.

Het huidige gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs houdt in Nederland anno 01 sept 2015 in dat een gedoogde coffeeshop de softdrugs illegaal moet inkopen. Dit betekent kort door de bocht samengevat in de praktijk dat de softdrugscriminelen onbedoeld “gesubsidieerd” worden, immers een duidelijk waarneembare geldstroom naar criminelen wordt gedoogd. Criminelen “subsidiëren” is denk ik wel ongeveer het laatste wat we willen.

Ik wil dan ook voorstellen aan de gemeenteraad van Hardenberg om te overwegen om het Manifest Joint Regulation te gaan ondertekenen als gemeente. Dit Manifest is naar verluidt op dit moment door 58 gemeenten ondertekend, daaronder zijn 8 gemeenten met één coffeeshop te weten de gemeenten Delfzijl, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Helmond, Terneuzen, Woerden en Zwijndrecht.

Het Manifest Joint Regulation wil een einde maken aan de situatie dat de softdrugscriminelen nu slapende rijk worden, en stelt daarom voor om de mogelijkheid van regulering achterdeur coffee-shops inclusief gecontroleerde aanvoer nadrukkelijk te gaan onderzoeken.

Manifest Joint Regulation:
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf
Overzicht van de gemeenten die het Manifest Joint Regulation hebben ondertekend:
http://www.voc-nederland.org/2015/08/joint-regulation-update-58-gemeenten-met-79-van-alle-coffeeshops-voor-regulering/
In Nederland is het zo dat als een horeca gelegenheid illegaal alcohol inkoop dat die horeca gelegen-heid gesloten wordt. Als een coffeeshop illegaal softdrugs inkoopt dan wordt dat min of meer ge-doogd (binnen bepaalde grenzen), het gevolg is een situatie waarin softdrug criminelen slapende rijk kunnen worden (zie ook de belastingnomaden) met alle negatieve gevolgen van dien.

In een oneliner: Ben je tegen softdrugs dan ben je ook tegen het “subsidiëren” van criminelen.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.
Gemeenteraad van Hardenberg het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com

P.S.1 Enkele prominenten die voor regulering softdrugs pleiten zijn Frits Bolkestein en Dries van Agt.

P.S.2 Het voorstel ‘Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid’:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

====================================================

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

dinsdag 18 augustus 2015

Brief met vragen aan gemeenteraad Amsterdam over het softdrugsbeleid

Een van de leden van de CDA Gideonsbende heeft op 17 augustus 2015 een brief met een aantal vragen naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.


Het softdrugs gedoogbeleid betekent dweilen met de geldkraan open.

Is het een idee om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien?


Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam 17 aug 2015 (via griffie) .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie)

Van Gerrit Hartholt

Datum 17 augustus 2015

Betreft: vragen over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs

Geachte gemeenteraad van Amsterdam, hierbij wil ik u tien vragen stellen in het kader van het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.

1) Hoeveel geld gaat er via de achterdeur van de coffeeshops in de gemeente Amsterdam naar de inkoop van softdrugs?
2) Welk deel van dat inkoopgeld (inkoop softdrugs door de coffeeshops in de gemeente Amsterdam) gaat naar broodkwekers (die liever geen uitkering aanvragen), en welk deel gaat naar (georganiseerde) softdrugscriminelen?
3) De geldstroom via de achterdeur van coffeeshops (inkoop softdrugs), kan die betiteld worden als van wit geld zwart geld maken?
4) Het feit dat de gemeente Amsterdam deze geldstroom (inkoop softdrugs bij georganiseerde criminelen) gedoogd, maakt dat de gemeente Amsterdam medeplichtig aan criminele activiteiten?
5) Neemt de geldstroom (via de inkoop van softdrugs door coffeeshops) naar (georganiseerde) softdrugscriminelen toe in de gemeente Amsterdam sinds de growshops door de wetgever aan strakkere banden zijn gelegd?
6) Wat doen de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam met de door hun gegenereerde inkomsten (criminele winst) via de achterdeur van coffeeshops uit de productie van en/of handel in softdrugs?
7) Is er sprake van dat de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam hun criminele winst (deels) investeren in (andere) criminele activiteiten? Zo ja welk, (andere) criminele activiteiten zijn dat? (Er zijn geluiden dat de criminele softdrugswinst door sommige softdrugcriminelen in de loop van de tijd deel geïnvesteerd is, in het opstarten van de productie van synthethisch drugs en/of de aanschaf van illegale vuurwapens [zie de Mocro-maffia], dit laatste mogelijk deels voor de handel.)
8) Is het college van B&W het eens met de uitspraak dat er nu mogelijk sprake is van een situatie waarbij een ongeorganiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit probeert te bestrijden?
9) Wat vindt het college van B&W van de situatie dat het ministerie van V&J er al enige tijd voor kiest om de pluk-ze-wetgeving toe te passen in het kader van het softdrugsbeleid, terwijl er tegelijkertjid sprake van is van een open geldkraan (veelal gedoogd door het ministrie van V&J) aan de achterdeur van de coffeeshops in de richting van de (georganiseerde) softdrugscriminelen?
10) Kan het beleid van het ministerie van V&J in deze (gedogen geldstroom via achterdeur coffeeshops naar softdrugscriminelen en gelijktijdig de pluk-ze-wetgeving toepassen) in de ogen van het college van B&W betiteld worden als dweilen met de geldkraan open? (Zie ook het mislukken van de aanpak van de belastingnomaden.)

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.

Gemeenteraad en griffie Amsterdam het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com of gerrithartholt (at) gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

====================================================

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html