zondag 7 september 2014

Hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij of aanpakken woninginbraak?

Wat vindt u moet de politie blijven hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij, of moet de politie woninginbraak gaan aanpakken?

Een ieder weet dat er al jaren geroepen wordt om meer blauw op straat, één van de manieren om te zorgen voor meer blauw op straat is door prioriteiten te stellen.

Het hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij kost veel mankracht en geld, maar levert tot nu toe alleen op dat de kleinere telers worden gepakt. Dit terwijl de burgers meer last hebben van woninginbraak dan van hennepteelt. Beide tegelijk, te weten effectief de illegale hennepteelt aanpakken en effectief woninginbraak aanpakken dat lukt politie en justitie de laatste jaren onder leiding van "crimefighter" Opstelten al jaren niet.


Steeds meer slachtoffers van woninginbraak CBS (2012):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-12-slachtofferswoninginbraak-art.htm

Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen (2012):
https://www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Documents/RapportWoninginbraken_definitief.pdf

Focus op landelijke aanpak woninginbraken (2013):
http://www.politie.nl/nieuws/2013/maart/19/00-focus-op-landelijke-aanpak-woninginbraken.html

Probleemgerichte aanpak van woninginbraken Beresteinlaan
Nuttige lessen na één jaar
http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/18bdberes_Probleemgerichte_aanpak_woninginbraken_Beresteinlaan.pdf

Digitaal stappenplan aanpak woninginbraak voor gemeenten (2014):
http://www.hetccv.nl/nieuws/2014/05/digitaal-stappenplan-aanpak-woninginbraak-voor-gemeenten.html

Wietteelt is er niet leuker op geworden:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/974942/2010/02/23/Wietteelt-is-er-niet-leuker-op-geworden.dhtml
Citaat: "Het zijn vooral de kleine kwekers die worden gepakt. Het is makkelijker voor de politie om in een volkswijk een ophaaldag te organiseren; dat scoort ook goed in de media. Maar de grote jongens blijven meestal buiten schot. Als je die wilt pakken, moet je door-rechercheren, dat kost tijd en geld." Einde citaat.

Aanpak criminele wietteelt faalt (n.a.v. rapport Taskforce aanpak Georganiseerde Hennepteelt):
http://nos.nl/artikel/494653-aanpak-criminele-wietteelt-faalt.html
Citaat: "Omdat politie en justitie te weinig mensen hebben, wordt de georganiseerde criminaliteit achter de wietteelt niet of nauwelijk aangepakt." Einde citaat.

Ziet u het al voor zich, de politie die nog harder van hennepkwekerij naar hennepkwekerij holt (in opdracht van minister Opstelten), maar die de inbrekers laat lopen? Of heeft u toch liever een situatie dat een andere organisatie dan de politie de illegale hennepkwekerijen aanpakt, en dat de politie zich op andere prioriteiten gaat richten zoals bijvoorbeeld het pakken van inbrekers door het verhogen van de pakkans?

Wie loopt er op dit moment een grotere kans om gepakt te worden, een illegale hennepteler of een inbreker?

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Waarom wordt de georganiseerde criminaliteit onbeheersbaar?

Uit berichtgeving blijkt dat de politie in de zuidelijke provincies meer slagkracht krijgt om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De extra slagkracht is o.a. bedoeld om drugslaboratoria (synthetische drugs) en hennepteelt aan te pakken.

Meer politie-inzet tegen drugshandel (NOS)
http://nos.nl/artikel/694628-meer-politieinzet-tegen-drugshandel.html

Een belangrijke reden om dit te doen is omdat de georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en Limburg onbeheersbaar dreigt te worden. Burgemeesters worden bedreigd door onderwereldfiguren en criminelen proberen via stromannen, soms oud-politici, greep te krijgen op de bovenwereld.

De grote vraag nu is, hoe kan het dat de georganiseerde (drugs) criminaliteit onbeheersbaar aan het worden is? Het antwoord is vrij eenvoudig, door de geldstroom via de achterdeur van de coffeeshops.

De geldstroom via de achterdeur van de coffeeshops is dusdanig lucratief voor de criminelen, en de pakkans voor de 'grote jongens' is dusdanig klein (belastingnomaden) dat dit de grote financieringsbron is voor de georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies. De schattingen over hoeveel geld er met illegale wiet wordt verdient variëren, van 400 miljoen Euro tot meer dan 1 miljard Euro op jaarbasis. Aangezien deze situatie al heel wat jaren bestaat, kan er met recht gesteld worden dat de georganiseerde criminaliteit in de zuidelijke provincies haar financiële basis gelegd heeft via de achterdeur van de coffeeshops.


Dweilen met de kraan open wordt nog harder dweilen met de kraan open:

Integrale aanpak wietteelt 25 aug 2014:
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3020585

Extra aanpak zware criminaliteit in Zuid-Nederland 4 sept 2014:
http://www.112zeeland.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10053&cntnt01returnid=15

Opvallend in de communicatie door OM, justitie en andere organisaties is dat er gesproken wordt over een integrale aanpak. Ons inziens is zolang als er een geldstroom plaats vindt via de achterdeur van de coffeeshops naar criminele organisaties niet sprake van een integrale aanpak, nog sterker er kan gesproken worden van dweilen met de kraan open. Het verschil tussen voor de aangekondigde extra slagkracht en extra betere samenwerking tussen instanties, en daarna is dat er nu sprake is van harder dweilen met de kraan open. Ons advies is, draai de geldkraan naar de "softdrugsbendes" dicht, en ga dan effectief dweilen. Wij vermoeden dat dweilen met de kraan dicht een stuk makkelijker zal gaan. Voor de duidelijkheid, als je tegen (soft)drugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van (soft)drugs criminelen?

Extra info:

Wat zijn de maatschappelijke kosten van wiet? (De Rekenkamer):
http://derekenkamer.kro.nl/seizoenen/seizoen_6_2014/afleveringen/15-05-2014

Burgemeester: illegale wietteelt blijft voorlopig (Amstelveen):
http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2014/09/05/burgemeester-illegale-wietteelt-blijft-voorlopig

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Manifest Joint Regulation

Op 31 januari 2014 hebben 35 gemeenten het 'wietmanifest' Joint Regulation ondertekend. Daarna hebben nog meer gemeenten zich hierbij aangesloten en dat manifest medeondertekend, de stand van zaken september 2014 is dat 54 gemeenten het manifest ondertekend hebben.

Het manifest Joint Regulation wil de criminaliteit rond softdrugs fors terugdringen en de gezondheids risico's van het gebruik van softdrugs verminderen, dit door de achterdeur van coffeeshops te gaan reguleren en door coffeeshops te verplichten om alleen gecontroleerde softdrugs te verkopen. M.a.w. een coffeeshop mag niet meer crimineel inkopen.

Manifest Joint Regulation (pdf)
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf


Manifest van burgemeesters voor eigen wietteelt (Brandpunt)
http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/26-01-2014/fragmenten/opstand-aan-de-achterdeur/manifest-van-burgemeesters-voor-eigen-wietteelt

Manifest gemeenten bij wiettop (Zembla)
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/11-04-2013/manifest-gemeenten-bij-wiettop

Burgemeesters eisen recht op wietteelt (BB)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/burgemeesters-eisen-recht-op-wietteelt.9197689.lynkx

35 gemeenten tekenen 'wietmanifest' Joint Regulation (NRC)
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/31/35-gemeenten-tekenen-wietmanifest-joint-regulation/

Maastricht onderschrijft manifest Joint Regulation
http://gezien.nl/maastricht/nieuws/maastricht-onderschrijft-manifest-joint-regulation

Nu al 54 gemeenten die cannabis willen reguleren (VOC) (inclusief lijst)
http://www.voc-nederland.org/2014/04/manifest-joint-regulation-nu-al-54-gemeenten-die-cannabis-willen-reguleren/

Aanvullende informatie:

incontxt dossier softdrugsbeleid
http://www.incontxt.nl/dossiers/softdrugsbeleid#_=_

Zo wordt je rijk van wiet (NRC)
http://www.nrc.nl/next/van/2014/januari/25/zo-word-je-rijk-van-wiet-1338047

De thuisteler gaat ten onder, de wiet blijft (NRC)
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2013/februari/22/de-thuisteler-gaat-ten-onder-de-wiet-blijft-1212694

Uitzending Metropolis over Wiet (sept 2014)
http://tvblik.nl/metropolis/wiet

Documentaire 'Wiettelen heeft zijn prijs' (sept 2014)
http://www.dichtbij.nl/maastricht/112/artikel/3682870/wiet-telen-heeft-zijn-prijs-onthullende-documentaire-over-de-harde-realiteit-achter-de-cannabisproductie-.aspx

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html