maandag 27 mei 2013

Preadvies DB CDA bij resolutie klopt feitelijk niet

Op de CDA website staan sinds 28 okt 2013 de resoluties voor behandeling op het CDA Congres van 02 nov 2013 te Leeuwarden, voorzien van preadvies DB CDA.

https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf

De resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' is te vinden op de pagina's genummerd 34 en 35 inclusief preadvies.

Citaat:

"Preadvies DB: Niet overnemen

Eens met de indieners dat alles gericht moet zijn om gebruik van softdrugs terug te dringen. De regulering van de achterdeur zal echter tot effect hebben dat de drempel voor gebruik van softdrugs alleen maar lager komt te liggen en dat is onwenselijk. Tevens zal dit er toe leiden dat Nederland nog meer drugstoeristen in gemeenten krijgt met alle problemen die daaruit ontstaan. Tenslotte komt het Nederlandse drugsbeleid nog verder af te staan van onze buurlanden wat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker maakt."

Einde citaat.

Korte reactie indieners: Het preadvies DB klopt feitelijk niet op minimaal 3 punten.

Iets langere reactie indieners:
+ De resolutie heeft tot doel om tot een ontmoedigingsbeleid te komen inclusief prijsprikkel.
+ Als de softdrugs in NL duurder zijn dan in de ons omringende landen, dan zullen de softdrugstoerisen zich wel 3x achter de oren krabben voordat ze naar Nederland gaan om softdrugs te kopen.
+ Aangezien de internationale trend op het gebied van softdrugs is in de richting van het Nederlandse gedoog-beleid (decriminaliseren), is de kans reeël dat op termijn de kans op een gemeenschappelijke aanpak groter wordt. De ervaring in Europa leert dat een land dat een probleem als beste oplost (best practice), vaak na verloop van tijd als voorbeeld wordt gesteld in de EU. NL moet dan wel de "subsidiëring" softdrugsbendes staken.
+ De resolutie draait de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht, dat doet het DB niet. Het DB blijft dweilen met de kraan open.

Punt voor punt reactie op preadvies:

A. Het preadvies stelt dat de resolutie tot gevolg zal hebben dat de drempel voor softdrugs gebruik lager komt te liggen. Dat klopt niet. De resolutie wil juist de drempel hoger leggen door de nadrukkelijke invoering van een ontmoedigingsbeleid, dan die nu is. Van het gedoogbeleid gaat niet echt een ontmoedigend effect uit, naar verluidt wordt er nu veel via de straathandel, de thuishandel en de lever-aan-huis handel verkocht om meerdere redenen. Er is nu onvoldoende handhavingscapaciteit. Reguleren van de achterdeur heeft o.a. als voordeel dat er handhavingscapaciteit vrij gemaakt kan worden dan wel "ingehuurd" kan worden om effectiever op te treden tegen straathandel etcetera.

B. Het preadvies stelt dat er nog meer (soft)drugtoeristen naar NL gaan komen. Dat klopt niet. De resolutie wil o.a. door een prijsprikkel de softdrugstoeristen afremmen. Plus de resolutie wil dat NL het softdrugsprobleem effectief oplost, dit vergroot de kans dat andere landen ons voorbeeld gaan volgen (vb in België heb je nu al "trekt uw plant") en dat er daardoor ook nog eens minder softdrugstoeristen komen.

C. Het preadvies stelt dat een gemeenschappelijke aanpak nog moeilijker wordt. Dat klopt ook niet. De internationale tendens is richting het NL gedoogbeleid namenlijk 'decriminalisering'. Als NL de nadelen van het gedoogbeleid effectief aanpakt dan wordt het NL voorbeeld aantrekkelijker voor andere landen om te volgen. Goed voorbeeld doet volgen, maar dan moet NL wel de geldkraan naar de softdrugsbendes (na 40 jaar) dichtdraaien. Tenminste als NL durft.

D. De laatste jaren pakt NL coffeeshops, growshops, softdrugstoeristen en hennepkwekerijen (huisuitzettingen) hard aan maar durft NL het niet aan om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien. Het gedogen dat de softdrugsbendes slapende rijk worden, door de geldkraan waar zij rijk van worden niet dicht te draaien, is eigenlijk te zot voor woorden.


De indieners van de resolutie hebben maandag 28 okt 2013 een dringend verzoek aan het DB CDA gericht, om het preadvies DB CDA bij de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' wegens feitelijke onjuistheden in dat preadvies te wijzigen of in te trekken.

Het CDA moet niet de indieners van de resolutie "hard aanpakken", maar het CDA moet de softdrugsbendes hard aanpakken. Dit door de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (nov 2013):
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten