vrijdag 13 september 2013

Resolutie: Softdrugs Ontmoedigen

Resolutie: Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid

Indieners: CDA Doetinchem, CDA Hardenberg, G.J. Hartholt.

https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf
(De resolutie is te vinden op pagina's genummerd 34 en 35.)

"Het CDA-Partijcongres op 2 november 2013 te Leeuwarden"

Constateert dat:
1. de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
2. illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig oplevert, en als onbedoeld neveneffect had dat sommige mensen om privacy redenen liever de softdrugs in de straathandel kochten;
4. er sinds de invoering van de wietpas sprake is van een toename van de straathandel, en dat sommige jongeren nu vaker voor het slechte pad kiezen (lees de straathandel);
5. het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld 'Het No Nonsense Model'; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
6. de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is, en dat hard harder hardst optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt; 
7. de weerbaarheid tegen verleidingen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet worden;

Overweegt dat:
1. het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2. beleid niet onnodig moet leiden tot criminele winsten;
3. de wietpas (ingezetenencriterium) helaas belangrijke nadelen heeft;
4. er van de huidige situatie onvoldoende een ontmoedigingseffect uitgaat;
5. het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6. het CDA vindt dat Moedige Moeders*** goed werk verricht;
7. er een aanpak nodig is die in de praktijk werkt;

Spreekt uit dat:
1. het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2. het CDA wil dat er een einde wordt gemaakt aan de criminele winsten van de handelaren in illegale softdrugs, dit liefst op een effectieve en efficiënte manier;
3. het CDA de achterdeur van coffeeshops gaat reguleren, wel moet goed gekeken worden op welke manier;
4. de wietpas (ingezetenencriterium) z.s.m. geëvalueerd moet worden;
5. er meer geïnvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.

En gaat over tot de orde van de dag

*** Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.
  
================================================================

Tot verbazing van CDA Doetinchem en CDA Hardenberg heeft het CDA Congres van 02 november 2013 te Leeuwarden, op advies van de CDA top (zie preadvies), tegen de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' gestemd.

CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zijn van mening dat als je tegen softdrugs bent, dat je dan ook tegen het slapende rijk worden van de softdrugsbendes moet zijn. Tevens maken CDA Doetinchem en CDA Hardenberg zich zorgen over de volksgezondheids effecten van het huidige gedoogbeleid.

Preadvies DB CDA klopt feitelijk niet:

http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/preadvies-db-bij-resolutie-klopt.html


=========================================================

De (concept) toelichting resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/toelichting-resolutie-softdrugs.html

Behandeling van deze resolutie vindt plaats op het CDA Congres van 02 november 2013 te Leeuwarden.

https://www.cda.nl/partijcongres

Reacties via het reactieformulier worden gemodereerd en zorgvuldig behandeld, uw privacy wordt gegarandeerd.

Bij voorbaat dank.


Groet, de initiatiefnemers (nickname CDA Gideonsbende).

==========================================

P.S. Van één van de deelnemers aan de CDA Gideonsbende is 25 feb 2015 tijdens een uitzending van WNL opiniemakers een tweet getoond tijdens de uitzending. Deze tweet luidt 'Vergroot de weerbaarheid tegen de verleidingen van drugs'.

https://twitter.com/GerritHartholt/status/570708549103452162


4 opmerkingen:

 1. Zucht. Sommigen leren het nooit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem.

   Behalve dat uw naam anoniem is, is uw reactie ook nog eens cryptisch.

   Zou u uw reactie willen verduidelijken?

   Groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

   Verwijderen
 2. Dus voor regulatie van teelt en handel, en voor ontmoedigen. Lijkt mij geen slecht plan. Is het plan afgekeurt vanwege de wens om het gedoogbeleid helemaal af te schaffen (criminaliseren van teelt en shophandel)?
  Als het ontmoedigen veel kost (meer dan binnengekomen btw bij teelt/handel) zou dat ook een reden kunnen zijn natuurlijk.
  Of het de taak is van de overheid om te ontmoedigen (of aan te moedigen... van andere zaken) is iets anders. Ik weet het antwoord daarop niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem.

   Dank voor het compliment. De exacte redenen waarom het is afgekeurd zijn niet helemaal duidelijk, het is heel leuk om hier over in het openbaar te speculeren (met interne kennis van zaken), maar dat doen we maar niet.

   Dat het DB CDA (zie preadvies) tegen softdrugs is, maar onbedoeld voor het slapende rijk worden van de softdrugsbendes is, is zacht gezegd vreemd.

   De wens om softdrugs volledig NL uit te gooien mag groot zijn, dat is hoe graag veel leden van het CDA dat ook zouden willen niet mogelijk. Het is tot nu toe Jan Peter Balkenende, Sybrand van Haersma Buma en bromsnor Opstelten niet gelukt. Wie zou dat wel kunnen het DB CDA?

   De CDA Gideonsbende vindt dat het wel een taak van de overheid is om (in dit geval softdrugs) te ontmoedigen. Het wonderlijke is dat van het huidge gedoogbeleid onvoldoende een ontmoediging uitgaat om softdrugs te gebruiken. Jongeren die voorbij een coffeeshop lopen, gaan die niet naar binnen omdat het CDA zegt van "foei" of gaan die niet naar binnen (na uitvoering resolutie is de weerbaarheid vergroot) omdat ze geen behoefte hebben aan softdrugs?

   Groet de CDA Gideonsbende.

   Verwijderen