zondag 2 juni 2013

CDA Congres verwerpt 01/06 resolutie

Het CDA Congres van 01 juni 2013 heeft in meerderheid tegen de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' gestemd.

Het preadvies DB CDA (inclusief 3 feitelijke onjuistheden) heeft daarbij een nadrukkelijke rol gespeeld.
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/05/preadvies-db-bij-resolutie-klopt.html

De argumenten tegen die er zoal zijn genoemd:

- Met de resolutie geef je een verkeerd signaal af.
  Reactie: De resolutie wil als signaal afgeven we draaien de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht en kiezen voor een aanpak die wel werkt
- We hebben al 10 jaar lang dat standpunt en de kiezers "verwachten" dat wij dat standpunt blijven houden.
  Reactie: Geen indrukwekkend argument.
- Er zijn allerlei rapporten waaruit blijkt dat het reguleren van de achterdeur van coffeeshops een ramp wordt.
  Reactie: Laat zien die onderzoeken. En wedstrijdje rapporten stapelen?
- Er vindt (nu) zelfs handel plaats in taxi's.
  Reactie: Problemen zijn er om op te lossen.
- We moeten het Europees regelen.
  Reactie: Wanneer dan? Waarom dan nu gedogen?
- NL is "gekke henkie in de EU".
  Reactie: Waarom gedoog je het gedoogbeleid dan?
- De resolutie geeft niet aan hoe je wilt gaan reguleren.
  Reactie: Kunnen jullie vertellen welke reguleringsvarianten er juridisch gezien mogelijk zijn, jullie zijn toch de bestuurders?
- Er werden ook enkele tegenargumenten gebruikt die zo ingewikkeld waren dat die moeilijk te begrijpen zijn.
  Reactie: Vermoedelijk argumenten voortkomend uit emoties. (Niet helemaal duidelijk.)
- Als je de achterdeur van coffeeshops in NL gaat reguleren, dan pak je daarmee niet de export aan.
  Reactie: Reguleren achterdeur coffeeshops speelt handhavingscapaciteit vrij. Plus politie en justitie hebben geen betrouwbare cijfers over de export. En dat is nog geen reden om de achterdeur van coffeeshops in NL niet te gaan reguleren, met de methode problemen stapelen los je geen problemen op.
- Daar los je de criminaliteit niet mee op, want het oplossen van de criminaliteit die gepaard gaat met softdrugs, vergt heel veel handhavingscapaciteit ook al reguleer je de achterdeur van coffeeshops, en die handhavingscapaciteit is er niet.
  Reactie: Achterdeur reguleren speelt handhavingscapaciteit vrij.
- Wij zijn tegen softdrugs.
  Reactie: Als je tegen softdrugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van softdrugbendes?

Teneur: De indieners hadden geen resolutie maar een lijvig rapport moeten opstellen.

Interessant is dat het CDA ondertussen gedoogd dat 4 CDA gemeenteraadsfracties (and counting) en in ieder geval 1 CDA burgemeester "akkoord" zijn met een onderzoek naar het reguleren van de achterdeur van coffeeshops.

Ook interessant is dat het CDA heel veel kritiek heeft op het gedoogbeleid (coffeeshops naar nul), maar in feite het gedoogbeleid gedoogd.

Dat het CDA ondertussen ook nog het slapende rijk worden van de softdrugsbendes gedoogd, is misschien nog wel het verbazingwekkendste.

Met vriendelijke groet, de initiatiefnemers van de CDA Gideonsbende.

Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten