zondag 21 april 2013

Toelichting resolutie Softdrugs Ontmoedigen

Hierbij de (concept) toelichting bij de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'.

Het eerste doel van deze resolutie is om het slapende rijk worden door de handelaren in illegale softdrugs aan te pakken. Voordeel van dat laatste is ook nog eens, dat die criminele winsten niet meer in andere criminele activiteiten geïnvesteerd kunnen worden. Bijkomend doel, is een efficiëntere inzet van politie / justitie.

Het tweede doel van deze resolutie is om het gebruik van softdrugs terug te dringen (vraag verminderen).

Het derde doel is, het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs.


- De methode hard harder hardst aanpakken blijkt niet te werken in deze.
- Het gedoogbeleid heeft naast voordelen ook nadelen.
- De wietpas en het ingezetenencriterium hebben tot nu toe onvoldoende dat gebracht wat werd gehoopt, en hebben ongewenste effecten. En er is nu de wonderlijke situatie dat "rijke" softdrugstoeristen welkom zijn in Amsterdam, maar dat "arme" softdrugstoeristen niet welkom zijn in Maastricht.
- Volledige legalisering van softdrugs is voor de CDA leden niet bespreekbaar.
- Deze resolutie biedt een oplossing onder het motto problemen zijn er om op te lossen.

Driedubbel doel: minder criminaliteit, minder gebruik van softdrugs en vergroten weerbaarheid.

Om deze doelen te halen, moet de achterdeur van de coffeeshops gereguleerd worden. Het reguleren van de achterdeur van de coffeeshops heeft vele voordelen, één van die voordelen is dat er daardoor ruimte ontstaat om aan de andere doelen te werken en om die doelen te halen.

Dit vraagstuk (deze vraagstukken) oplossen is geen wedstrijd van wie heeft de heftigste emoties (die emoties mogen er overigens zijn), maar is een wedstrijd wie heeft de beste argumenten.


De indieners van de resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'.


Omdat diverse gemeenten de optie van "gemeentewiet" aan het onderzoeken zijn, is deze resolutie bijzonder actueel. Die gemeenten zijn o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Venlo, Heerlen, Breda, Zwijndrecht, Leiden, Haarlem, Leeuwarden en Nijmegen. Daarnaast hebben diverse gemeenten aangegeven dat ze het ingezetenencriterium niet gaan handhaven.

Binnenlands Bestuur n.a.v. pleidooi Aboutaleb:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/aboutaleb-wil-gemeentewiet-kweken.9014370.lynkx

Binnenlands Bestuur: Buitenland houdt wietteelt niet tegen:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/buitenland-houdt-wietteelt-niet-tegen.8826413.lynkx

Hoeveel mensen overlijden er door alcohol, tabak en andere drugs? (cijfers 2009)
http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/drugs/drugs-risicos/hoeveel-mensen-overlijden-er-door-alcohol-tabak-en-drugs


Binnenlands Bestuur: Straathandel toegenomen door wietpas:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/illegale-straathandel-toegenomen-door-wietpas.7633490.lynkx

Resolutie: 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid':
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten